Richtlijnen voor gastschrijvers

Editorial Board „Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes“

Gyde Sönksen g.soenksen@reflections.news

info@reflections.news

Richtlijnen voor Gast Schrijvers

We verwelkomen graag bijdragen van al onze lezers. Hier kan je een overzicht vinden van enkele richtlijnen voor gastauteurs voor de blog “Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes“. We beantwoorden graag verdere vragen over de publicaties, hiervoor kan je een bericht sturen naar info@reflections.news.

Algemene informatie

 • We publiceren gast berichten die gaan over de effecten van nazi-misdaden op de hedendaagse generaties. Je kan kiezen of je deze geschiedenis wil plaatsen in de context van nazaten van vervolgden of nazaten van daders.
 • We begeleiden jouw bijdragen van de dag van indiening tot de publicatie. Het kan wel tot 14 dagen duren alvorens we kunnen antwoorden op jouw initiële bijdrage. Indien wij suggesties maken ter verbetering geven wij zeker nog de tijd om eventuele aanpassingen door te voeren.
 • „Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes“ heeft een breed publiek. We vragen vriendelijk om geen academische taal te gebruiken, in sommige gevallen kunnen we vragen om een verklarende woordenlijst bij het artikel bij te voegen.
 • Veel lezers zoeken graag naar verdere informatie na het lezen van een bericht. Je kan hen helpen door in jouw artikel voldoende links te leggen naar andere relevante internetbronnen over het onderwerp.
 • Voel je vrij om ook informatie te verzenden over lopende projecten.
 • We kijken er naar uit om suggesties te ontvangen over bestaande berichten. Je mag ook gerust enkele ideeën indienen waar andere auteurs over kunnen schrijven.
 • De doelstelling van “Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes” is de uitwisseling van ideeën tussen lezers onderling. Hiervoor kan je commentaren plaatsen op bestaande berichten. We houden je op de hoogte indien er een bijdrage wordt geplaatst op jouw bericht.

Formaat

 • Het bericht bevat idealiter tussen de 800 en 1500 woorden. If je bericht korter of langer is, geef dan graag even een toelichting waarom je deze wijziging wil doorvoeren. Zo kunnen wij op zoek naar de juiste oplossing.
 • Wij vragen vriendelijk je bericht in digitale vorm te versturen.
 • We stellen voor om de leesbaarheid te vergroten dat je gebruik maakt van paragrafen en subtitels.
 • Blogberichten krijgen meer aandacht indien ze visueel ondersteund worden. Gelieve minstens één foto bij je artikel te voegen. Voeg dit niet in in je word-document maar, als apart JPG-bestand. Gelieve meer informatie te vinden over het gebruik van Foto’s en andere copyrightmaterialen.
 • We geven onze lezers graag een beeld van onze gast schrijvers. Gelieve enkele zinnen over jezelf toe te voegen bij je bericht.
 • Gelieve APA in-text citaten te gebruiken voor je bericht. Een referentielist zou geplaatst moeten worden op het einde van je bericht.

Regels voor het gebruik van Foto’s en ander Geregistreerd Materiaal

 • We melden jou dat als auteur je zeker moet zijn dat je de juiste rechten hebt voor de foto’s en ander materiaal dat wordt gebruikt.
 • Foto’s moet de informatie bevatten van de rechtmatige eigenaar en de houder van de rechten. Indien nodig, moet je een geschreven bevestiging bekomen van de eigenaar.
 • Indien je afbeeldingen plaatst waar personen opstaan die duidelijk herkenbaar zijn, moet je hen hiervoor toestemming vragen. Deze regel geldt niet in sommige gevallen.
 • Kunstenaars moeten toestemming geven voor het gebruik van hun werken
 • Indien je overweegt om om materiaal te publiceren waarvan je denkt dat deze richtlijnen niet van toepassing zijn, moet je zelf zorgen dat je in lijn bent met de wetgeving hieromtrent.

Copyright Goedkeuringsformulier

Bij de indiening van een bericht en het corresponderende visuele materiaal, verklaar je dat je jouw toestemming geeft voor de publicatie er van op de blog „Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes“. Je geeft dit bericht en het bijhorende materiaal zonder enige kosten aan te rekenen.

Bijkomend verklaar je dat je rechtmatige auteur bent van het ingediende bericht, of dat je de rechten bevat voor publicatie van het materiaal. Verder verklaar je ook dat jou werk geen copyright of privacy regelgeving overtreedt van een derde partij. Je vrijwaart de redactie van „Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes“ van elke claim van een derde partij.

Bijdragen die de copyright in welke manier dan ook schenden zullen niet worden gepubliceerd. We garanderen dat jouw bijdrage enkel zal gepubliceerd worden op de blog „Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes“.

De redactie behoudt zich het recht om bepaalde berichten te verkorten of aanpassingen door te voeren in de formattering. Indien het doorgestuurde media-materiaal onvoldoende relevant of groot is, zal er ander materiaal benut worden.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close