Polityka prywatności

Należy mieć na uwadze, że poniższy tekst jest jedznie tłumaczeniem. Tylko oryginał niemiecki jest prawnie wiążący.

Poniższa polityka prywatności dotyczy korzystania z naszej oferty online https://reflections.news (zwanej dalej „Witryną”).

Przywiązujemy dużą wagę do prywatności. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

1            Odpowiedzialny

Odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w rozumieniu Art. 4 nr 7 RODO

Blog „Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes”

c / o Amicale Internationale KZ Neuengamme

Jean-Dolidier-Weg 75

21039 Hamburg

info@reflections.news

Redaktor naczelny: Swenja Granzow-Rauwald

Dla kręgu sponsorów i wydawców: Barbara Hartje, przewodnicząca obozu koncentracyjnego Przyjaciół Neuengamme i Christine Eckel, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Obozu Koncentracyjnego Amicale Neuengamme (adres jest zgodny z adresem strony internetowej)

Jeśli chcesz sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu twoich danych przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jako całości lub dla indywidualnych środków, możesz skierować swój sprzeciw do osoby odpowiedzialnej.

Możesz zapisać i wydrukować niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie: Polityka prywatności (2)

2            Ogólne cele przetwarzania

Używamy danych osobowych w celu obsługi strony internetowej, w tym wysyłania biuletynu i tworzenia statystyk użytkownika.

3            Jakie dane używamy i dlaczego

3.1           hosting

Usługi hostingowe, których używamy w celu świadczenia następujących usług: infrastruktura i usługi platformy, moc obliczeniowa, usługi przechowywania i bazy danych, bezpieczeństwo i usługi konserwacji technicznej, których używamy do obsługi witryny.

Czyniąc to, my lub nasz dostawca hostingu przetwarza dane dotyczące inwentarza, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane o umowach, dane o użytkowaniu, dane meta i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę witrynę internetową w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie wydajnego i bezpiecznego udostępniania naszej strony internetowej .Art. 6 pkt 1 zdanie 1 f) PKBR i.VM Art. 28 RODO.

3.2           dane dostępowe

Zbieramy informacje o Tobie, kiedy korzystasz z tej strony .Automatycznie zbieramy informacje o twoim użytkowaniu i interakcji z nami oraz rejestrujemy informacje o twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane o każdym dostępie do naszej strony internetowej (tzw. Pliki dziennika serwera).Dane dostępu obejmują :

 •  Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Data i godzina pobrani
 • przekazana ilość danych
 • Wiadomość o pomyślnym pobraniu (kod odpowiedzi HTTP)
 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Adres URL odnośnika (np. Poprzednio odwiedzona strona)
 • Witryny dostępne przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP i żądający dostawca

Korzystamy z tych danych w dzienniku bez przypisywania do ciebie lub innego profilowania w celu oceny statystycznej w celu działania, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej strony internetowej, ale także do anonimowego rejestrowania liczby odwiedzających naszą stronę (ruch) oraz zakresu i charakteru Korzystanie z naszej strony internetowej i usług, a także do celów rozliczeniowych, w celu pomiaru liczby kliknięć otrzymanych od partnerów współpracy.Na podstawie tych informacji możemy zapewnić spersonalizowane i oparte na lokalizacji treści, analizować ruch, rozwiązywać problemy i ulepszać nasze usługi.

Jest to również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 f) RODO.

Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego przeglądu danych z rejestru, jeśli na podstawie konkretnych dowodów istnieje uzasadnione podejrzenie o bezprawnym użyciu. Przechowujemy adresy IP w plikach logów przez ograniczony czas, jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub świadczenia usług lub fakturowania usług, np. Na przykład, jeśli korzystasz z jednej z naszych ofert .Po zakończeniu operacji zlecenia lub po otrzymaniu płatności, będziemy usuwać adresu IP, jeśli nie jest już konieczne do celów bezpieczeństwa.Przechowujemy adresy IP, nawet jeśli mamy szczególne podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. W ramach konta zapisujemy również datę ostatniej wizyty (np.Podczas rejestracji, logowania, klikania linków itp.).

3.3           ciastka

Używamy tzw. Ciasteczek sesyjnych w celu optymalizacji naszej strony internetowej .Plik cookie sesji to mały plik tekstowy wysyłany przez odpowiednie serwery podczas odwiedzania witryny i przechowywany na dysku twardym. W związku z tym plik ten zawiera tak zwany identyfikator sesji, z którym różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do udostępnionej sesji.Może to być uznane y cyfrowy komputer po powrocie do naszej strony.Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Serwują z. Na przykład możesz korzystać z funkcji koszyka na zakupy na wielu stronach.

Używamy również niewielkiej ilości trwałych plików cookie (również małych plików tekstowych przechowywanych na Twoim urządzeniu), które pozostają na twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać twoją przeglądarkę przy następnym jej odwiedzeniu. Te pliki cookie są przechowywane na dysku twardym i usuwają się po upływie określonego czasu. Ich żywotność wynosi od 1 miesiąca do 10 lat . Umożliwi nam to przedstawienie naszej oferty w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczniejszy i bezpieczniejszy oraz pokazanie na przykład informacji dostosowanych do Twoich zainteresowań na stronie.

Nasze uzasadnione zainteresowanie wykorzystaniem plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO ma na celu uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Pliki cookie przechowują informacje o następujących danych i informacjach:

–           Zaloguj informacji

–           ustawienia języka

–           wprowadzono wyszukiwane hasła

–           Informacja o liczbie odwiedzin na naszej stronie i wykorzystaniu poszczególnych funkcji naszej strony internetowej.

Jeśli plik cookie zostanie aktywowany, zostanie mu nadany numer identyfikacyjny i nie zostanie dokonane żadne przypisanie danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne informacje, które mogłyby pozwolić na alokację cookie wam n nie zostanie włożona do cookie.W oparciu o technologię plików cookie otrzymujemy tylko informacje pseudonimiczne, na przykład, które strony naszego sklepu zostały odwiedzone, które produkty były przeglądane itp.

Możesz tak skonfigurować przeglądarkę, aby informować Cię z wyprzedzeniem o ustawieniach plików cookie i decydować indywidualnie, niezależnie od tego, czy wykluczasz akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach, czy ogólnie, czy całkowicie uniemożliwiają one korzystanie z plików cookie. Może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

3.4           Dane do wypełnienia naszych zobowiązań umownych

Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, np.Imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

Usunięcie danych następuje po upływie okresu gwarancyjnego i okresów zatrzymania w mocy prawnej. Wszelkie dane powiązane z kontem użytkownika (patrz poniżej) zostaną w każdym przypadku zachowane na czas utrzymania tego konta.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6 (1) zdanie 1 b) RODO, ponieważ dane te są potrzebne, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie.

3.5           Biuletyn i dostawca MailChimp

Aby zapisać się do newslettera, potrzebujesz danych wymaganych w procesie rejestracji. Rejestracja do biuletynu zostanie zarejestrowana. Po zalogowaniu otrzymasz wiadomość na wskazany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji („Double Opt-in”). Jest to konieczne, aby osoby trzecie nie mogły zarejestrować swojego adresu e-mail. Zawsze możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie biuletynu, a tym samym zrezygnować z otrzymywania biuletynu.

Aby wysłać biuletyn, używamy MailChimp, oferty od Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Zapisujemy dane rejestracyjne, o ile są one potrzebne do wysłania biuletynu. Rejestrowanie zgłoszenia i adresu wysyłki są przechowywane tak długo, jak długo istnieje zainteresowanie dowodem pierwotnie udzielonej zgody, z reguły są to okresy przedawnienia roszczeń cywilnych, a zatem maksymalnie trzy lata.

Adresy e-mail naszych odbiorców biuletynów, a także inne dane opisane w kontekście tych notatek, są również przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynów w naszym imieniu. Ponadto MailChimp może wykorzystywać te informacje w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług.MailChimp nie będzie wykorzystywać twoich informacji do kontaktowania się z tobą lub udostępniania twoich informacji stronom trzecim.Więcej informacji na temat postępowania z danymi można znaleźć na stronie MailChimp.

MailChimp jest certyfikowany na mocy amerykańsko-unijnej tarczy prywatności ” Ochrona prywatności ” i zobowiązuje się do przestrzegania unijnych wymogów ochrony danych.Ponadto zawarliśmy umowę przetwarzania danych z MailChimp .Jest to umowa, w której MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je zgodnie z polityką prywatności w naszym imieniu, aw szczególności nie ujawniać ich stronom trzecim.Możesz zobaczyć politykę prywatności MailChimp tutaj : https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.255169352.1178802661.1527063847-1583040711.1518177965 .

Pamiętaj, że MailChimp, dostawca tego biuletynu, mierzy sukces biuletynu, to znaczy śledzi, czy biuletyn został otwarty i czy zostały użyte jakieś linki. Wszystkie te procesy można przypisać do indywidualnego adresu e-mail. Jeśli subskrybujesz biuletyn, jest to traktowane jako zgoda. Jeśli nie chcesz tego robić, ale chcesz być informowany o nowych pracach, wyślij e-mail na adres: info@reflections.news

3.5.1          listy uwierzytelniające

Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail.

Dalsze szczegóły są dobrowolne i służą do personalizacji biuletynu.

Podstawą prawną do wysłania newslettera jest zgoda użytkownika.Art. 6 (1 ) zdanie 1 a ) w związku z artykułem 7 RODO w związku z § 7 (2) nr 3 UWG. Podstawą do zarejestrowania wniosku jest uzasadniony interes w udowodnieniu, że przesyłka została dokonana za twoją zgodą.

Możesz anulować rejestrację w dowolnym momencie, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Wiadomość na piśmie do danych kontaktowych, o których mowa w pkt 1 (np.Jako e-mail, faks, list) jest do tego wystarczający. Oczywiście w każdym biuletynie znajdziesz również link do rezygnacji z subskrypcji . Jednocześnie wygaśnie twoja zgoda na wysłanie go przez MailChimp i analizy statystyczne. Oddzielne wycofanie wysyłki za pośrednictwem MailChimp lub ocena statystyczna jest niestety niemożliwa.

Źródło: Sören Siebert (generator odcisku erecht24)

Aby nasz biuletyn był dla Ciebie interesujący, statystycznie rejestrujemy, które linki zostały kliknięte przez użytkowników w biuletynie. Rejestrując się, zgadzasz się na ten zapis statystyczny.

Ankieta statystyczna mająca na celu udoskonalenie obejmuje również witryny telefoniczne (które można określić za pomocą adresu IP), czasy dostępu, a także to, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które łącza są klikane.Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców biuletynów.Ale nie chodzi o obserwowanie subskrybentów newslettera. Celem jest zaprezentowanie treści, które interesują czytelników w atrakcyjny sposób

3.5.2             Połączenie online i zarządzanie danymi

W niektórych okolicznościach przekierujemy Cię na stronę MailChimp – np.Na przykład biuletyn zawiera łącze w przypadku problemów z wyświetlaniem .Masz również możliwość zmiany danych użytkownika online. Jeśli chcesz przeczytać politykę prywatności MailChimp, możesz to zrobić tylko online.

Nie mamy kontroli nad gromadzeniem danych podczas odwiedzania strony MailChimp. Pliki cookie są używane na stronie internetowej. Dane osobowe zebrane za jego pomocą można udostępniać usługodawcom, takim jak Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności MailChimp.Możesz jednak sprzeciwić się gromadzeniu danych.

Oto dwa powiązane linki do obszaru europejskiego: http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.youronlinechoices.com/ .

3.6           Kontakt e-mail

Jeśli się z nami skontaktujesz (np. B. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) przetwarzamy Twoje dane, aby przetworzyć wniosek, jak również w przypadku pojawienia się dalszych pytań.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania środków przedumownych, które mają miejsce na Państwa wniosek, lub, jeśli już jesteś naszym klientem, w celu wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 pkt 1 b) RODO.

Przetwarzamy dalsze dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę (Artykuł 6 (1) zdanie 1 a) RODO) lub mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu twoich danych (Artykuł 6 (1) zdanie 1 f) RODO) , Uzasadnionym interesem jest z. Na przykład odpowiadając na Twój adres e-mail.

3.7             Korzystanie z funkcji komentarza

Jeśli korzystasz z funkcji komentarzy, pliki cookie będą ustawiane tylko wtedy, gdy zgodzisz się na przechowywanie danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail itp.

4             Statystyki z Statify

Używamy Statify do liczenia wyświetleń strony.

Jest to również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 f) RODO.

Statify nie przechowuje żadnych danych osobowych, takich jak adresy IP, ponieważ tylko wyświetlenia nie są liczone przez odwiedzających.Nie wykorzystuje plików cookie i nie korzysta z usług osób trzecich.

5 Google Webfonts

Na tej stronie tak zwane czcionki Google Web s są używane do lepszego wyświetlania .Aby wyświetlać teksty odpowiadające użytkownikowi strony, czcionki sieciowe są ładowane do pamięci podręcznej przeglądarki.Twoja przeglądarka połączy się z Google i poinformuje Google w tym samym czasie, gdy Twój adres IP skontaktuje się z naszą witryną. Jednolita prezentacja naszych treści jest uzasadnionym interesem w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. W przypadku braku wsparcia używana jest standardowa czcionka.

Informacje na temat sposobu, w jaki Google może wykorzystywać Twoje informacje, można znaleźć na stronie: Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

6 Plugin Wordfence

Dzięki oprogramowaniu Wordfence Security ta strona jest chroniona przed wirusami itp.Dostawcą tego jest Defiant, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA. Tutaj znajdziesz informacje na temat plików cookie ustawionych przez Wordfence: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

Defiant przechowuje adresy IP, między innymi, blokuje adresy IP lub ustawia je na tzw. „Białą listę” zaufanych adresów IP.Zabezpieczenie strony internetowej i jej użytkowników jest uzasadnionym interesem w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności wtyczki: https://www.wordfence.com/privacy-policy/

Na blogu została zawarta umowa na wykonanie umowy z Defiant.

7            czas przechowywania

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do realizacji zamierzonych celów.

W niektórych przypadkach ustawodawca przewiduje przechowywanie danych osobowych , na przykład w prawie podatkowym lub handlowym.W takich przypadkach dane będą przechowywane przez nas wyłącznie w tych prawnych celach , ale nie zostaną przetworzone i usunięte w inny sposób po upływie ustawowego okresu przechowywania.

8            Twoje prawa jako administratora danych

Zgodnie z obowiązującym prawem masz różne prawa do swoich danych osobowych. Jeśli chcesz dochodzić tych praw, wyślij swoje żądanie pocztą e-mail lub pocztą, wyraźnie identyfikując swoją osobę na adres podany w sekcji 1.

Poniżej znajduje się przegląd Twoich praw.

8.1           Prawo do potwierdzenia i informacji

Masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych.

W szczegółach:

W każdej chwili masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie. W takim przypadku masz prawo poprosić nas o bezpłatną informację o twoich danych osobowych przechowywanych razem z kopią tych danych. Ponadto istnieje prawo do następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 7. jeśli dane osobowe nie są zbierane od Ciebie, wszystkie dostępne informacje o źródle danych;
 8. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z Art. 22 (1) i (4) RBP oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczące informacje na temat logiki, której dotyczy, jak również konsekwencje i zamierzone skutki takiego przetwarzania dla Ciebie.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach na podstawie art. 46 RBP w związku z przeniesieniem.

8.2           Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili i, w razie potrzeby, uzupełniliśmy twoje dane osobowe.

W szczegółach:

Masz prawo żądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych dotyczących nas .Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo żądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

8.3           Prawo do odwołania („prawo do bycia zapomnianym”)

W wielu przypadkach musimy usunąć twoje dane osobowe.

W szczegółach:

Zgodnie z Art. 17 (1) RODO, masz prawo poprosić nas o natychmiastowe usunięcie twoich danych osobowych i jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia twoich danych osobowych, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych przyczyn:

 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
 2. Odwołują oni swoją zgodę, na której przetwarzanie zostało oparte na Art. 6 (1) zdanie 1 a) RODO lub Art. 9 (2) (a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 3. Zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO sprzeciwiają się przetwarzaniu i nie istnieją wcześniejsze uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciwiają się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 (2) RODO.
 4. Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Skreślenie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlegają.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 (1) RODO.

Jeżeli udostępnimy dane osobowe publicznie i jeżeli będziemy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z Art. 17 (1) RODO, podejmiemy odpowiednie środki, w tym techniczne, dla administratorów danych odpowiedzialnych za dane osobowe, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia Dane procesowe, informujące, że użytkownik zażądał usunięcia wszelkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji takich Danych osobowych.

8.4           Prawo do ograniczenia przetwarzania

W wielu przypadkach możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.

W szczegółach:

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

 1. Dokładność twoich danych osobowych jest kwestionowana przez pewien okres czasu, który pozwala nam zweryfikować poprawność twoich danych osobowych.
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmówił usunięcia danych osobowych, a zamiast tego zażądał ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 3. Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz tych informacji, aby dochodzić, wykonywać lub bronić swoich praw, lub
 4. Złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 (1) RODO, o ile nie ma pewności, czy uzasadnione powody naszej firmy przeważają nad twoją.

8.5           Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymywania, przesyłania lub przesyłania wszelkich danych osobowych dotyczących użytkownika w sposób umożliwiający odczyt maszynowy.

W szczegółach:

Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazujesz, w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym dla komputera formacie, i masz prawo przekazywać te informacje innej osobie bez przeszkód, pod warunkiem, że

 1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RB i art.
 2. przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Wykonując prawo do przenoszenia danych zgodnie z paragrafem 1, masz prawo do uzyskania, że ​​dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez nas innej odpowiedzialnej osobie, o ile jest to technicznie wykonalne.

8.6           prawo

Masz prawo sprzeciwić się zgodnemu z prawem przetwarzaniu twoich danych osobowych, jeśli jest to oparte na Twojej konkretnej sytuacji i jeśli nasze interesy w przetwarzaniu nie mają pierwszeństwa.

W szczegółach:

Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 6 (1) zdanie 1 (e) lub (f) RODO Z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji ; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.Nie przetwarzamy już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania, które są ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub że przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu obsługi direct mail, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących ciebie w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią.

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z artykułem 89 (1) RBP O ile przetwarzanie nie jest konieczne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.

8.7           Automatyczne decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które będzie miało skutek prawny lub podobnie wpłynie na Ciebie w podobny sposób.

Nie ma automatycznego podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych osobowych.

8.8           Prawo do odwołania zgody na ochronę danych

W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8.9           Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu zarzucanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

9          bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych i możliwości technicznych.

Twoje dane osobowe będą przesyłane zaszyfrowane za naszym pośrednictwem. Dotyczy to zarówno zamówień, jak i logowania do klienta. Używamy systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer), ale zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np.B. w komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Aby zabezpieczyć twoje dane, utrzymujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z Art. 32 RODO, który zawsze dostosowujemy do najnowocześniejszych technologii.

Nie gwarantujemy również, że nasza oferta będzie dostępna w określonych godzinach; Zakłócenia, przerwy lub awarie nie mogą być wykluczone. Serwery używamy są przeprowadzane regularnie.

10          Przekazywanie danych stronom trzecim, brak transferu danych do krajów spoza UE

Zasadniczo używamy wyłącznie danych osobowych w naszej firmie.

Jeżeli iw zakresie, w jakim angażujemy strony trzecie przy wykonywaniu umów (takich jak dostawcy usług logistycznych), będą oni otrzymywać dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim transmisja jest wymagana dla odpowiedniej usługi.

W przypadku outsourcingu niektórych części przetwarzania danych („przetwarzanie zamówień”), na mocy umowy zobowiązujemy przetwarzających do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych oraz w celu zapewnienia ochrony praw podmiotu danych.

Przesyłanie danych do agencji lub osób spoza UE poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 4, nie ma miejsca i nie jest planowane.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close